School Calendar

October 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
September 25, 2017 September 26, 2017 September 27, 2017 September 28, 2017 September 29, 2017
October 2, 2017 October 3, 2017 October 4, 2017 October 5, 2017 October 6, 2017
October 9, 2017 October 10, 2017 October 11, 2017 October 12, 2017 October 13, 2017
October 16, 2017 October 17, 2017 October 18, 2017 October 19, 2017 October 20, 2017

Category: School Start/End DaysSchool Term Ends

School Term Ends
October 23, 2017 October 24, 2017 October 25, 2017 October 26, 2017 October 27, 2017
October 30, 2017 October 31, 2017 November 1, 2017 November 2, 2017 November 3, 2017

 

Dates for your diary:

  • October 20, 2017: School Term Ends
  • November 6, 2017: School Term Starts
  • December 15, 2017: School Term Ends
  • January 3, 2018: School Term Starts
  • February 9, 2018: School Term Ends
  • February 19, 2018: School Term Starts
  • March 29, 2018: School Term Ends
  • April 16, 2018: School Term Starts